Кыргыз элинин чечендик өнөрү

Автор: О.Э. Каапалбаев

Бөлүм: Элдик жана көркөм адабияттар

Басылган жылы: Бишкек, 2015, - 352 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-04-19 11:21:00

Бул китепте кыргыз элинин чечендик өнөрү, чечендик айтыш өнөрүнүн улуу өкүлдөрүнүн кыскача тарых-таржымалдары берилди. Китеп кыргыз тарыхын, маданиятын таануучуларына, көркөм сөз өнөрүн өкүлдөрүнө жана китеп сүйүүчү окурмандарга сунушталат.

Жаңы китептер