Компьютердик технологиянын негизинде физика мугалимдерин дифференцирлеп окутууга даярдоо

Автор: З.И Омаралиева, А.Ж Эгемназарова

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош, 2013, - 87 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2018-06-27 17:46:39

Жогорку окуу жайлардын окутуучулары, студенттери, колледждердин жана мектептердин физика мугалимдери үчүн методикалык колдонмо

Жаңы китептер