Ыйман ырын ырдайлы

Автор: Самиев Маматибраим Самиевич

Бөлүм: Кыргыз тили жана адабияты

Басылган жылы: Ош, 2017, - 84 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-11-09 12:20:16

Тарыхка кайрылсак кыргыз эли байыртадан эле сөз багып, сөз уга билген жана сыйлаган улуу эл. Алмустактан бери өсүп-өнүгүп өзүнүн бактысына бүткөн эне тилин, үрп-адатын, каада-салтын, жалпы эле коомго болгон мамилесин сөз берметтери менен ыр түрүндө берүүнү салт катары көрүп кыргыздын калыптанышын жана өнүгүп келе жаткан дин, дүйнү таанымына, макал-лакаптарына таянып, ыргактуу ыр менен окурмандарга жеткирүүнү туура көрдүм.
Урматтуу окурман, бул китепти окусаңыз кээ бир көйгөйлүү суроолоруңузга жооп табышыңыз мүмкүн. Китеп жалпы эле китеп сүйүүчүлөргө арналат. Өзгөчө жаштар үчүн пайдалуу деген үмүттөмүн. Автор.

Жаңы китептер